Östtrialmöte
 
Protokoll 2012-11-17
 
1. Förändring av tävlingen
Inga förändringar. Däremot provar vi 2-dagars i Karlskoga och utvärderar därefter vad vi tycker.
2. Ändra starttiden
Kl. 10.00 gäller fortfarande. Däremot sätter vi en maxtid på 5 timmar + tidsprickar 1/minut. Vi behåller 3 varv och reglementet måste uppdateras t ex vad gäller ordningsregler punkt 5 samt att man måste köra färdigt samtliga sektioner innan man påbörjar nästa varv.
3. Novisspåret tydligare
Det blir opilat som tidigare men vi måste tänka till OM det kommer nya åkare så bör vi se över svårighetsgraden. Det ska i princip vara transportsträcka för dem som kör C-spåret.
4. "Prova På"/Rekrytering/Barn-och ungdom/Motionärer
För el-trial och cykel "Prova På" ska vi bygga 3 mycket enkla novisspår i nära anslutning till depån. Det kan vara koner som man kör slalom runt eller några mycket små stockar man ska köra över och någon hage att åka in och vända i (liknande körprovet för MC-kort). De klubbar som kan och vill tar med sin el-trial, cykel samt ev. 80cc till samtliga Östtrialtävlingar för "Prova På".
Gåvor (pris) delas ut till de yngsta som kör en propaganda trial under "Prova På", exempelvis 3 varv i de specialsektioner som nämns ovan. T ex godispåse till samtliga deltagare 7-12 år.
Rekommenderas att man gör som Partille Trialklubb som överlåter ansvaret för ev 80cc till en klubbmedlem som får tävla på den hela året mot krav att den servas och tas med vid "Prova På". Detta är upp till varje klubb att besluta om.
5. Cykeltrial (Björkviks MHF)
Cykeltrialåkarna kör som vanligt egen grupp. Om antalet deltagare är 10 eller fler är det önskvärt att de delar upp i två grupper och undviker att köra varje sektion 2 ggr i följd utan följer våra regler och kör alla sektioner innan man påbörjar varv 2 (se reglementet).
6.1 Licens/"Prova På"
Alla klubbar uppmanas att fortsätta med "Prova På" el-trial, cykel, 80cc samt MC.
När man kör "Prova På" gäller banlicensen. Tävlar man sedan krävs licens.
Förslag att de som anmäler sig att tävla i novisspåret slipper startavgifterna första året man börjar med trial. Inga protester mot detta så under 2013 gäller detta.
6.2 Engångslicens
OBS!! Gäller samtliga klubbar!
Enligt förra årets överenskommelse kan inga engångslicenser lösas på plats utan kan endast beställas via SVEMOs hemsida.
6.3 Veterantrial
Vi bjuder in veteraner igen, men licenskravet gäller givetvis. Det är också viktigt att novisspåret är tydligt så att de har möjlighet att välja det vid behov (Att veteraner är välkomna bör annonseras tydligt på hemsidan)

7. Tävlingskalender 2013
Varje klubb måste själva ansöka på TA för sin egen tävling (tyvärr går det inte att göra gemensamt för alla):
13 april - Björkvik
18 maj - Finspång
1 juni - Stockholm
2 juni - träningsläger Stockholm
15 juni - Karlskoga
16 juni - Karlskoga
24 aug - Karlstad
7 sept - Eskilstuna
28 sept - Linköping
5 okt - Stockholm

9 deltävlingar i Östtrial 2013 - härligt! Nu ökar vi antalet tävlingstillfällen........
Karlskoga blir 2-dagars och Stockholm arrangerar träningsläger 2 juni.

8. Poängsystem/avslutning
Ingen förändring i poängsystemet.
Tårtan i samband med avslutningen utgår.
Den klubb som ansvarar för avslutningen får själv bestämma vad som bjuds på (fika, mackor osv.)
9. Startavgifter/ekonomi
Startavgiften är oförändrat 100 kr/pers.
Noviser gratis första säsong.
Östtrial-kassan har ca 10 500 kr. Detta kommer att fördelas på 7 klubbar men en summa för att täcka kostnaden för 5 års webhotell behålls gemensamt.
Detta gör att ca 1000 kr per klubb fördelas.
10. Hemsidan/resultat
Personligen tycker jag att det är varje klubb som måste skicka in resultatet senast dagen efter tävling till webmaster. Skicka även in annat material så det blir mer fart på sidan. Även bilder är kul. Vi kan även utnyttja Gästboken till enkel och snabb information.
11. Media/Reklam för våra tävlingar
Alla klubbar uppmana att försöka kontakta lokala tidningar veckan före tävling samt få dem att besöka tävlingen. Även lokal TV kan vara intresserade på vissa orter.
12. Träningsläger
Vi föreslår att den klubb som arrangerar träningsläger ordnar med lite enkel förtäring såsom korv, mackor, dricka, vatten och frukt som ingår i träningslägeravgiften (alt. separat avgift då några bor i husbil/husvagn). Avgift för träningsläger exkl. förtäring föreslås 100 kr/person.
 
Vid pennan
Hans Igelström, Finspongs TC
2012-12-10