Protokoll fört vid Östtrialträff i Eskilstuna 2015-10-10.

15 åkare var närvarande. De representerade Tiger MK, SMK Södermanland, Bofors TT, Nyköpings MS och Finspångs TC.

§ 1 Till mötesordförande valdes Hans Dahlberg, Nyköpings MS.

§ 2 Till mötessekreterare valdes Ulf-Göran Widqvist, Nyköpings MS.

§ 3 Om tävlingsarrangemangen inom Östtrial med vidhängande frågor.

§ 4 Om framställan från MHF att inom Östtrial arrangera en tävling i MHF:s Riksmästerskap. Arrangemanget förutsätter en MHF-klubb bland Östtrialklubbarna. Ett praktiskt problem för åkarna är att Svemolicensen inte gäller i MHF:s tävlingar.

      Mötet beslöt att ställa frågan till Björkviks MC om möjlighet och intresse.

§ 5 Om planering av Östtrials tävlingskalender.

§ 6 Om sektionernas svårighetsgrad.

§ 7 Övriga frågor.

Hans Dahlberg, mötesordförande                Ulf-Göran Widqvist, mötessekreterare