Protokoll Östtrial telemöte 20170129

Deltagare: Mats Ohlsson-Lindroos Björkvik MC, Leif Nordgren Tiger MK, Hans Dahlberg Nyköping MS, Kjell Karlsson Bofors TT och Hans Igelström Finspång TC

§ 1  Tävlingskalender:

Tävlingsdatum och DM diskuterades . Beslut blev att dom sex första är östtrial och den sjunde och sista får DM status. Finspång är värd och fixar lokaler.( PS kom ihåg att stämma av med SVEMO om status och priser.

Hans Dahlberg mailar länk till Eva Falén om resultat 2016 som underlag för dom plaketter som SVEMO betalat.

Datum:Östtrial 1:  8/4 Nyköping

                Östtrial 2: 22/4 Björkvik

                Östtrial 3: 29/4 Finspång

                Östtrial 4: 17/6 Karlskoga

                Östtrial 5: 19/8 Eskilstuna

                Östrial  6: 9/9 Stockholm och Tiger:s firande av 70 års jubileum.

                DM       23/9 Finspång,och Östtrial avslutning

§2 Ekonomi:

                Östtrial har 9230:- i kassan

Fortsatt 150:- anmälningsavgift var av 50 kr går till östtrial och 100kr till arrangerande klubb.

§3 Säkerhet        

Vi enades om att skärpa uppmärksamheten på efterlevnaden av SVEMO:s säkerhetsregler. Det kommer att bli kontroller och upplevs det som att det fuskas blir det någon form av bestraffning, förslag är 5 prick i sektion och nästa sektion om bristen inte är åtgärdad uteslutning.

§4 Gammeltrial

I år blir gammeltrial åkarna med och kör östtrials tävlingar. Dom kommer att   köra i egen grupp(er) och själva bestämma vilka sektioner och portar som dom använder av östtrial sektionerna, så det blir inget extraarbete vid sektion byggandet . Dom kommer att köra tre klasser. Vi skapar bara en separat

resultattabell.

§5 Klasser och regler

Vi fortsätter som tidigare. Försöker att vara duktiga på ⅓ ungefär på klass medel, ⅓ Lättare och ⅓ svårare.

B har motsvarat SM c-cup och blir så i fortsättningen.

Tidtagning införs i E. Allmänna åsikten var också att vi bör hålla ner antalet portar per klass ,3-4 st per sektion. Därmed blir sektionerna lite kortare och tävlingstiden förhoppningsvis lite mer hanterbar.

Grupperna skall med fördel blandas E,A,B och C , för att ge lite inspiration från E till C åkarna och pressa övriga förare till att skärpa sig , då man faktiskt inte vet vad som presenteras i dom andra grupperna.

Vad beträffar SVEMO TA så är det krav på tävlingsledare , som vi håller på att utbildar. Det finns inget krav på återrapportering av resultat med mera vid en enklare tävling.

§6 Hemsidan

Den har börjat fungera och min tanke är att jag (Hans Dahlberg) skall sköta den och lägga ut tävlingsresultat där och på fb sidan. Tävlingsresultaten kommer att innehålla både prickar och poäng samt förhoppningsvis bilder på klippkorten.

Årets regler och mötesprotokollet kommer där efter hand som de har justerats.

SVEMO släpper en ny upplaga av regelboken snart , kommer att finnas länkar på hemsidan när den är offentlig.

§7 Övrigt

Mats Ohlsson-Lindros informerade om att SVEMO:s styrelse beslutade om att lägga  ned Trialsektionen lördagen 21/1 2017 . Är oklart vad detta leder till i framtiden.